[syslog-ng] can two destinations refer to the same file?

Höltzl Péter holtzl.peter at balabit.hu
Sun Oct 25 20:20:27 CET 2009


Hi!

I have (more or less) copy&pasted your config and I can confirm it works
as you expect;-) I tested with 3.0.3 OSE.

Best wishes,

Peter


On Sun, 2009-10-25 at 09:14 +1300, Jason Haar wrote:
> Hi there
> 
> I'm wanting to configure syslog-ng so that I have two different filters
> that are associated with two different destinations - which have the
> same filename - but different templates. The issue I have is that we
> have a range of syslog clients, which may or may not have trustworthy
> clocks. So I default to ignoring their timestamps and use the syslog
> servers clock, except for the hosts I know to also use NTP. What I want
> to confirm is that syslog-ng will happily open /var/log/messages ONCE
> and will parse the following the way I intend?
> 
> ie
> 
> #clocks on unix systems (which are named 'blah-unix-number') are always
> configured correctly
> filter f_goodclock { host("-unix-")
> };
> #can't trust everything else
> filter f_badclock { not host("-unix-")
> };
> destination d_badclock_messages {
>     file("/var/log/messages"
>     template("$R_ISODATE $HOST $FACILITY $PRIORITY $MSG\n")
> };
> destination d_goodclock_messages {
>     file("/var/log/messages"
>     template("$S_ISODATE $HOST $FACILITY $PRIORITY $MSG\n")
> };
> log { ... filter(f_badclock); destination(d_badclock_messages);};
> log { ... filter(f_goodclock); destination(d_goodclock_messages);};
> 
> Should that work as I hope?-- 
Höltzl Péter
CISA, IT biztonsági tanácsadó
holtzl.peter at balabit.hu
+36 20 366 9667

BalaBit IT Security
1115 Budapest
XI. Bártfai u. 54.
Tel +36 1 371 0540
Fax +36 1 208 0875

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az
üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse
erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes
csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban
az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.
More information about the syslog-ng mailing list