[syslog-ng] Default SQL Server Informations / Global Constants?

Höltzl Péter holtzl.peter at balabit.hu
Tue Oct 20 08:59:39 CEST 2009


On Tue, 2009-10-20 at 08:39 +0200, Balazs Scheidler wrote:

> This is not currently possible. syslog-ng doesn't handle macros in
> database() names, and that wouldn't be very easy to implement right now.

Because, the destination-driver should keep reconnecting (or change the
db) to the db every time a message arrives which is a big overhead,
isn't it?

Peter Höltzl

-- 
Höltzl Péter
CISA, IT biztonsági tanácsadó
holtzl.peter at balabit.hu
+36 20 366 9667

BalaBit IT Security
1115 Budapest
XI. Bártfai u. 54.
Tel +36 1 371 0540
Fax +36 1 208 0875

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az
üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse
erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes
csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban
az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.
More information about the syslog-ng mailing list