[syslog-ng] Default SQL Server Informations / Global Constants?

HÖLTZL Péter holtzl.peter at balabit.hu
Wed Oct 14 09:10:51 CEST 2009


On Mon, 2009-10-12 at 12:40 +0100, Jean F. Mousinho wrote:

> Is there a way of defining a default hostname, username, password, etc
> for the sql destination? or I've to duplicate this information for every
> destination defined?


Hi!

At this moment it is not possible. Do you want to connect to the same DB
server with the same user ID and pass BUT to a different database? It is
only a guess but I would try to use a MACRO as a DB name. I mean this:

destination d_sql { 
sql(type(pgsql)
  host("logserver") username("syslog-ng") password("password")

  database("logs_${HOST}")

  table("messages_${HOST}_${R_YEAR}${R_MONTH}${R_DAY}")
  columns("datetime", "host", "program", "pid", "message")
  values("$R_DATE", "$HOST", "$PROGRAM", "$PID", "$MSGONLY")
  indexes("datetime", "host", "program", "pid", "message"));
  };


Therefore you only need one destination instead of several. 


Regards, 

Peter


-- 
Höltzl Péter
CISA, IT biztonsági tanácsadó
holtzl.peter at balabit.hu
+36 20 366 966
http://peter.blogs.balabit.hu/

BalaBit IT Security
1115 Budapest
XI. Bártfai u. 54.
Tel +36 1 371 0540
Fax +36 1 208 0875

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az
üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse
erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes
csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban
az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.balabit.hu/pipermail/syslog-ng/attachments/20091014/22b28016/attachment.pgp 


More information about the syslog-ng mailing list